Župan proglasio prirodnu nepogodu mraz na području Grada Križevaca te općina Podravske Sesvete i Sveti Ivan Žabno

Župan Darko Koren u petak 24. travnja 2020. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraz na području Grada Križevaca te općina Podravske Sesvete i Sveti Ivan Žabno, koja je na navedenim prostorima uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od 22. ožujka do 16.  travnja 2020. godine. Štete su nastale na voćarskim i povrtlarskim kulturama.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 16/19.) obvezuju se gradska i općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.

Odluka župana nalazi se u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu