Župan prisustvovao Skupštini Proizvođačke organizacije udruga mljekara „Drava – Sava“

Sjednici Skupštine Proizvođačke organizacije udruga mljekara „Drava-Sava“ koja je u nedjelju, 5. ožujka održana u Molvama, a na kojoj je predstavljen rad Proizvođačke organizacije u 2016. godini te su najavljene aktivnosti za 2017. godinu prisustvovao je i župan Darko Koren.

U radnom dijelu Skupštine, voditeljica Proizvođačke organizacije Marina Ivančan prezentirala je Izvješće o radu u prošloj godini s naglaskom na provedene aktivnosti odnosno održane sastanke Upravnog odbora kao i niz sastanaka u Ministarstvu poljoprivrede u cilju skretanja pozornosti na probleme mljekarskog sektora. Održan je i prvi sastanak Savjeta za mlijeko s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, a Udruga je aktivno sudjelovala i u raspravi prijedloga za donošenje Pravilnika o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka.

Proizvođačka organizacija aktivno surađuje sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, održani su sastanci s Natura-Milk-Đurđevac d.o.o., upriličen je i radni posjet Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te organizirana brojna predavanja i edukacije o aktualnim temama u mljekarskom sektoru ističu u Izvješću.

U prošloj godini Udruga je sudjelovala na 1. poljoprivrednoj konferenciji Slavonika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, kao i na sjednici Odbora za poljoprivredu na kojoj se razgovaralo o ograničavajućim faktorima razvoja proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj. Održan je i niz susreta sa predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave te s predstavnicima udruga i poduzetnicima.

U Planu rada za 2017. godinu naglasak je stavljen na praćenje i evidentiranje kvalitete i količine proizvodnje mlijeka članova Proizvođačke organizacije svaka tri mjeseca. Udruga će pružati stručnu podršku svojim članovima u suradnji sa Savjetodavnom službom i Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, a organizirati će se i niz edukativnih predavanja na teme za unapređenje proizvodnje mlijeka.

Služba ureda župana