Župan prijam za polaznike poslijediplomskih studija

Župan Darko Koren zajedno sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom je u četvrtak 4. travnja primio polaznike poslijediplomskih studija koji koriste program kreditiranja Koprivničko-križevačke županije.

Županija je započela kreditiranje studenata na poslijediplomskom studiju (specijalističkom i doktorskom) od akademske godine 2008/2009. na način da je svake godine utvrđivana kvota od 15 korisnika, a u pravilu su odobravani krediti u iznosu polovine predviđene školarine. Studenti koji završe poslijediplomski studij u utvrđenom roku dužni su vratiti pola primljenog iznosa kredita, a Županija poslovnoj banci vraća drugu polovinu iznosa te namiruje ukupnu kamatu koja iznosi 6% godišnje.

Kroz županijski sustav kreditiranja poslijediplomskih studija prethodnih godina je prošlo ukupno 86 studenata, a u aktivnom kreditiranju nalaze se 43 korisnika koji su i pozvani na prijam kod župana. Za ova 43 korisnika su odobreni krediti u ukupnom iznosu od 1.1 milijuna kuna, a inače u županijskom sustavu studentskog kreditiranja trenutno se nalazi 391 korisnik na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Tijekom 2012. godine preko poslovne banke je na ime studentskih kredita plasirala oko 3.4 milijuna kuna, a Koprivničko-križevačka županija subvencionirala je kamate na kredite i vršila povrat otplate kredita za studente koji su ostvarili vrlo dobar i odličan uspjeh na studiju.

Župan Darko Koren iskoristio je prijam kako bi popričao s poslijediplomcima te im zajedno sa suradnicima čestitao obilježavanje Dana studenata, s nadom da će nakon završenog obrazovanja ostati raditi upravo u našoj Županiji. Također je poslijediplomcima prezentiran i županijski program ulaganja u obrazovanje i znanost, te su pozvani da svoje radove objavljuju u stručno-znanstvenim časopisima Podravini i Crisu koje Županija sufinancira, kao i da surađuju s znanstvenim ustanovama s ovog područja a posebno s novoustrojenim Zavodom HAZU.