Župan potaknuo donošenje Programa zaštite divljači u gradovima i općinama

S obzirom da su na području Koprivničko-križevačke županije učestale pojave divljači u neposrednoj blizini naselja, župan Darko Koren uputio je dopis gradovima i općinama s naputkom da izrade Program zaštite divljači u skladu sa Zakonom o lovstvu.

Naime, prema članku 64. stavku 2. Zakonu o lovstvu propisano je  kako je zabranjeno loviti divljač na pojasu 300 metara od ruba naselja u nizini i prigorju te 200 metara u brdsko-planinskim područjima dok je člankom 45. stavkom 1. Zakona o lovstvu propisano kako se divljač na površinama izvan lovišta i na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta, zaštićuje i lovi u skladu s Programom zaštite divljači. Ovaj Program sukladno Zakonu donosi pravna ili fizička osoba koja koristi zemljište ili upravlja zemljištem na kojem se ne ustanovljava lovište uz suglasnost Ministarstva. Stoga je na gradovima i općinama da izrade Program zaštite divljači kojim bi se omogućilo zakonski opravdano uklanjanje divljači na najprihvatljiviji i najbrži mogući način s obzirom da divljač radi veliku štetu na poljoprivrednim usjevima i kreće se u neposrednoj blizini naseljenih mjesta.

Program zaštite divljači donosi se na razdoblje od 10 godina.

Služba ureda župana