Župan održao sastanak s novim vodstvom Udruge Matice umirovljenika Koprivnica

Kontinuirano brinemo za naše najstarije stanovnike te stvaramo uvjete za kvalitetniji i sigurniji život – istaknuo je župan Koren na sastanku 

Župan Darko Koren danas je u prostorijama Županijske uprave održao sastanak s predstavnicima Udruge matice umirovljenika Koprivnica koja je na nedavno održanoj izbornoj i izvještajnoj skupštini za novog predsjednika izabrala Slavka Dedija, za potpredsjednika  Ivana Labaša, a za predsjednika Nadzornog odbora Josipa Škrinjara. Predstavnici Matice su županu Korenu, zamjeniku župana Ratimiru Ljubiću, predsjedniku Županijske skupštine Željku Pintaru i pročelnici Upravnog odjela za zdravstveno – socijalne djelatnosti Maji Blažek zahvalili na kontinuiranoj pomoći i svemu što Županijska uprava čini za poboljšanje života umirovljenika te su predstavili programske smjernice budućeg djelovanja Matice.

Župan je čestitao novom vodstvu naglasivši kako Županija kroz kvalitetnu socijalnu politiku veliku pozornost usmjerava prema skrbi o ranjivim skupinama, a posebno starijim osobama pri čemu veliku ulogu ima i Županijski Savjet za umirovljenike koji aktivno sudjeluje u projektima poboljšanja životnog standarda starije populacije. Podsjetio je kako je Županija kroz 15 godina sufinanciranja programa Pomoć u kući izdvojila 12 milijuna kuna izvornih sredstava te kako je među prvima u Hrvatskoj krenula sa sufinanciranjem smještaja u privatnim domovima za što je na godišnjoj razini osigurano milijun kuna izvornih sredstava. Uz to, kazao je župan, Županija kao osnivač sa 6.3 milijuna kuna godišnje financira Dom za starije i nemoćne osobe u Koprivnici te je u prošloj 2020. godini sufinancirala smještaj za 214 korisnika u domovima na području županije, a što je čak trećina  ukupnih smještajnih kapaciteta.

Sve ovo, zaključio je župan, na najbolji način pokazuju odlučnost Županijske uprave da kontinuirano osigurava adekvatne životne uvjete za stariju populaciju te stvara uvjete za kvalitetniji i sigurniji život.

Služba ureda župana