Župan održao radni sastanak o provođenju komasacije na području općine Koprivnički Ivanec

Komasacija na području općine Koprivnički Ivanec bila je glavna tema radnog sastanka župana Darka Korena s načelnikom Općine Koprivnički Ivanec Ivicom Petričevićem te predstavnicima tvrtke Geoprojekt.

Naime, početkom srpnja započeli su radovi katastarske izmjere na području općine Koprivnički Ivanec za katastarsku općinu Kunovec, a predstavnici tvrtke Geoprojekt d.o.o. predložili su izradu idejnog rješenja komasacije na području općine Koprivnički Ivanec čiji bi cilj bio okrupnjavanje zemljišta i stvaranje uvjeta za bolje funkcioniranje OPG-ova s područja Općine.

Župan je zahvalio načelniku Petričeviću te predstavnicima tvrtke Geoprojekt d.o.o. na predstavljenom projektu, a na kraju radnog sastanka zaključeno je kako bi ovaj projekt zasigurno imao korist za stanovnike, ali kako je prije svega potrebno napraviti detaljnu analizu te prikupiti potrebnu bazu podataka prije realizacije projekta.

Služba ureda župana