Župan održao kolegij pročelnika upravnih tijela Županije

Župan Darko Koren, zajedno sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ratimirom Ljubićem, u srijedu 30. kolovoza održao je redovni kolegij pročelnika upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, na kojemu je bilo riječi o aktivnostima i planovima za naredno razdoblje.

Glavne teme kolegija bile su druge izmjene i dopune proračuna te nova sistematizacija radnih mjesta, koja će se provoditi s ciljem povećanja efikasnosti i kvalitete rada, kao i financijskih ušteda. Pročelnici upravnih tijela županu su podnijeli izvješća o radu, a u tijeku je i priprema materijala za sjednicu Županijske skupštine koja će se održati u drugoj polovici rujna.

Služba ureda župana