Župan obišao završene radove na Bistri i Komarnici u Molvama

Na posljednjoj sjednici županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje doneseni su zaključci prema kojima su utvrđene kritične točke u suradnji sa načelnicima Općina koje su 2014. godine bile zahvaćene poplavama na kojima je dogovoreno izvođenje više vrsta radova.
Župan Darko Koren, voditelj vodnogospodarske Ispostave za mali sliv “Bistra” sa sjedištem u Đurđevcu Josip Fuček, načelnik općine Molve Ivančan, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica Ivan Kramarić te ostali suradnici obišli su završene radove na području Općine Molve.
Na sastanku održanom u prostorijama Općine Molve Josip Fuček izvijestio je župana o radovima koji su završeni ili su u tijeku na području Općine Molve, ali i drugih Općina na đurđevačkom području. Tako je na području Grada Đurđevca podignut nasip čime je napravljena prirodna retencija koja će ubuduće prilikom eventualnih razlijevanja, a u cilju obrane ljudi i materijalne imovine preusmjeravati razlijevanja prema poljoprivrednim površinama. Najavljena su i rješavanja retencija na području Sokolovca i Rasinje. Isto tako, planira se i ugrađivanje automatskih mjernih stanica, koje su za sada postavljene na području Đelekovca na Segovini, a valjalo bi ih postaviti i na području Torčeca ili Drnja na lociranim kritičnim točkama, što bi omogućilo brže i lakše reagiranje u slučaju nailaženja vodnog vala objasnio je Fuček. Načelnik Ivančan izrazio je zadovoljstvo suradnjom sa županijskim Stožerom i Centrom 112 te je pohvalio ažurnost ovih službi. Na području Općine župan je obišao završene radove na Komarnici u Marijanskoj ulici i uređeni nasip na Bistri kod Ledina Molvarskih.
U drugoj polovici srpnja započet će radovi sanacije šetnice u Novigradu Podravskom, a sveukupna ovogodišnja vrijednost radova iznosi oko 1,1 milijun kuna napomenuo je Fuček.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.