Župan obišao Srednju školu Koprivnica i Osnovnu školu Sokolovac

Župan Darko Koren je u utorak, 28. listopada sa suradnicima obišao Srednju školu Koprivnica i Osnovnu školu Sokolovac na kojima se trenutno izvode ugovoreni radovi.

U rujnu je potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova III. faze dogradnje škole i športske dvorane Osnovne škole Sokolovac, a završetak radova planiran je za 2015. godinu. Završetkom objekta omogućit će se održavanje jednosmjenske nastave za 239 učenika.

S obzirom da je Srednja škola Koprivnica jedan od najvećih potrošača energije u Županiji, 2013. godine započela je rekonstrukcija zgrade Škole radi poboljšanja energetskih svojstava zgrade. Rekonstruiranoj školskoj zgradi biti će poboljšane toplinske karakteristike čak za pet energetskih razreda (s energetskog razreda G na energetski razred B) što će u konačnici rezultirati značajnom uštedom na grijanju objekta.

Prilikom obilaska spomenutih škola župan je izrazio zadovoljstvo jer radovi idu prema planiranom te što će još dvije županijske škole imati bolje uvjete za rad.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.