Župan obišao Osnovnu školu Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka

Župan Darko Koren obišao je Osnovnu školu Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci za koju se planiraju u 2017. godini građevinski zahvati s ciljem energetske obnove školskog objekta.

Ravnatelj škole Darko Zvonar u pratnji suradnika ukazao je županu na problem prokišnjavanja krovišta na sportskoj dvorani kao i lošu izolaciju prozora na dijelu školske zgrade, ali i potrebu izmjene salonit ploča na dijelu krovištu kao i dotrajalu limenu oblogu pojedinih dijelova zgrade.

Župan je istaknuo kako se u prijedlogu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu planiraju financijska sredstva kojima će se odstraniti salonit ploče s krovišta te kako će Županija pružiti podršku u izradi sveobuhvatnog projekta energetske obnove kako bi se škola prijavila na Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Naime, Ministarstvo je ovih dana objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ u okviru kojeg je osigurano 152.000.000,00 kuna, a kojim se podupiru mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u cilju smanjenja potrošnje energije.

Koprivničko-križevačka županija na ovaj će način nastaviti s energetskom obnovom školskih objekata, a od 2009. pa do danas energetski su obnovljene Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Srednja škola Koprivnica, Učenički dom Križevci, te se trenutno radi i na izradi glavnog projekta energetske obnove Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara u Virju.

Služba ureda župana