Župan najavio gradnju pet školskih sportskih dvorana te nove programske aktivnosti u području  zdravstva, gospodarstva i turizma

Na konferenciji za medije održanoj danas u prostorijama Županijske uprave, župan Darko Koren sa suradnicima je javnosti predstavio nekoliko značajnih mjera i programa iz domene školstva, zdravstva, turizma i gospodarstva, a poseban naglasak je stavljen na investicijske projekte gdje će u narednom ciklusu ulaganja u obrazovnu infrastrukturu Koprivničko-križevačka županija u suradnji s općinama sufinancirati gradnju pet sportskih školskih dvorana.  Novim investicijskim ciklusom planira se gradnja školskih sportskih dvorana pri OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, OŠ Sveti Petar Orehovec, OŠ Kloštar Podravski i OŠ Andrije Palmovića Rasinja, kao i završetak školske sportske dvorane OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac.

„Do sada smo napravili veliki iskorak u pogledu ulaganja u školsku infrastrukturu, a naš idući korak je gradnja sportskih dvorana u pet općina koje smo odabrali prema kriteriju broja učenika i razrednih odjela te broju stanovnika na području općine na kojoj se nalazi škola. Svjesni smo da se radi o značajnim financijskim zahvatima i stoga smo nakon usklađivanja i razgovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja razgovarali s načelnicima općina i iznijeli svoj model realizacije projekta. Županija je spremna na investiciju, a općine će također sudjelovati u polovici troškova što će im biti prihvatljivo s obzirom da su im promjenom  Zakona o financiranju lokalne samouprave porasli prihodi što otvara mogućnost investiranja“, kazao je župan Koren.

Koprivničko-križevačka županija će, pojasnio je župan, financirati izradu projektne dokumentacije, sufinancirat će 50 posto troškova gradnje dvorane neto kvadrature koja je definirana standardom za pojedinu školu i troškove vezane uz korištenje i održavanje dvorane u obrazovnom procesu. Uz to Županija će u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i opremiti školske sportske dvorane. Dvorane će biti dvodijelne i multifunkcionalne, svaka u prostornim gabaritima od 1,440 kvadratnih metara, a u njima će se osim tjelesnog odgoja, odvijati i druge aktivnosti za kojima lokalna zajednica ima potrebe.

„Usuglasili smo da će se dvorane projektirati i graditi prema normama koje propisuje  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kao i Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. Županija će sufinancirati 50 posto troškova gradnje dvorane neto kvadrature koja je definirana standardom za pojedinu školu, a maksimalno do iznosa troškova gradnje od 1.200 eura po kvadratnom metru. Ukoliko će općine željeti nešto više i van standarda, to će morati dalje same financirati. Ovo je otvorena ponuda, vjerujem kako će im predloženi koncept biti prihvatljiv“, naglasio je župan.

Financijske procjene govore kako će se troškovi gradnje pojedinačne dvorane kretati u rasponu od 12 do 13 milijuna kuna, a s obzirom da će Županija financirati pet objekata potrebno će biti i kreditno zaduženje od 30 milijuna kuna.

„Ove ćemo godine rješavati projektnu dokumentaciju, a iduće godine bi krenuli s izgradnjom. Smatram kako je projekt izvediv i pošten te će zadovoljiti sve potrebe koje jedinice lokalne samouprave u tom pogledu imaju. Nismo zaboravili niti na opremanje dvorana za što nam je potrebno oko milijun kuna po dvorani, a to ćemo realizirati u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja“, napomenuo je župan.

Što se tiče gradnje nove Obrtničke škole u Koprivnici, župan je kazao kako će se sve infrastrukturne potrebe tog obrazovnog objekta rješavati kroz realizaciju projekta regionalnog Centra kompetentnosti kojim će se rekonstruirati, dograditi i opremiti zgrada Obrtničke škole Koprivnica te zgrada partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac. Projekt je prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te se očekuje potpora od 30 milijuna kuna, odnosno 100 postotno sufinanciranje preko resornog ministarstva.

Na konferenciji je najavljena i nova mjera iz područja zdravstva, a koja ide u smjeru stvaranja uvjeta kako bi liječnici ostali živjeti i raditi u zdravstveni ustanovama na području Koprivničko-križevačke županije. Župan je pojasnio kako će Županija subvencionirati kamate radi rješavanja stambenih potreba liječnika čime se hvata u koštac sa svim aspektima i problemima hrvatskog zdravstvenog sustava.

„Novo mjerom stvorit ćemo povoljnije uvjete za rješavanje stambenih potreba liječnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Županija. Plan je subvencionirati dio redovnih kamata na stambene kredite  i to s 1.5 posto tijekom prvih sedam godina otplate kredita koji su namijenjeni za kupnju kuće, stana, adaptaciju postojeće nekretnine ili refinanciranje već postojećeg stambenog kredita u otplati. Na području županije u zdravstvenim ustanovama kojima smo osnivač radi oko 220 liječnika, njih 40-ak je izrazilo interes za ovakvom vrstom pomoći. To znači da će oni plaćati kamatu na stambene kredite u visini od svega 0,6 posto što je zaista i više nego prihvatljivo. Spremni smo krenuti u realizaciju ove mjere, čekamo samo da se o tome izjasni i Hrvatska liječnička komora s kojom smo u stalnom kontaktu“, kazao je župan te naglasio kako je Koprivničko-križevačka županija prva u Hrvatskoj predložila ovakav koncept koji su preuzele i Bjelovarsko-bilogorska te Varaždinska županija.

Zamjenik župana Ratimir Ljubić je izvijestio o zaključcima sa nedavno održanog sastanka u Ministarstvu zdravstva na temu provedbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u sustavu Primarne zdravstvene zaštite. Kako je kazao, Koprivničko-križevačka županija je do sada odradila velik dio obaveza pa su tako donesene – odluka o funkcionalnoj integraciji županijskih zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine, odluka o postotku liječnika koji će ostati u sustavu Doma zdravlja, odluka o kriterijima za cijenu najma poslovnih prostora u Domu zdravlja te odluka o punktovima na kojima će  biti organizirano posebno dežurstvo liječnika.

„U odnosu na druge županije možemo se pohvaliti kako smo daleko otišli u ispunjavanju naših obaveza te smo sve odradili. Naše zdravstvene ustanove su morale provesti određene odluke što su uspješno i učinile, a važno je naglasiti kako je Koprivničko-križevačka županija  jedina u Hrvatskoj čiji su liječnici koncesionari u Ministarstvu zdravstva potpisali ugovore za prelazak iz koncesije u sustav ordinacije. Tako će četiri liječnika iz županijskog Doma zdravlja od sada imati svoje ordinacije. Osim toga odredili smo i cijene za najam prostora u županijskom Domu zdravlja, a novost je da će u rujnu u Đurđevcu i Križevcima krenuti posebna dežurstva liječnika obiteljske medicine subotom popodne, nedjeljom i praznicima koji će rješavati pacijente koji ne spadaju u hitne slučajeve. Time ćemo rasteretiti našu hitnu medicinu jer statistika pokazuje da 80 posto pacijenata koji dolaze spada u slučajeve koji nisu za hitnu obradu“, pojasnio je zamjenik Ljubić.

 Novinari su upoznati i s aktivnostima koje provodi PORA Razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije koje je detaljnije predstavila ravnateljica Melita Birčić istaknuvši kako je županijska ustanova uspješno kandidirala projekt „Uz PORU po potporu“ kojim je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU dobila bespovratna sredstva za daljnji rad u iznosu od 17 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta je 20 milijuna kuna, a i preostala tri milijuna kuna će se kandidirati na neke od oblika sufinanciranja čime će udio PORA-e biti svega oko 900 tisuća kuna.

„Sredstva su namijenjena za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih EU projekata, te koordinaciju i izradu županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata za područje Koprivničko-križevačke županije. Provodit ćemo i aktivnosti informiranja o aktualnim EU natječajima, te edukacije na aktualne teme povezane s korištenjem EU sredstava, a s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Koprivničko-križevačke županije“ istaknula je ravnateljica Birčić.

Važnost ovog projekta za Koprivničko-križevačku županiju je u tome što se nastavlja trend smanjivanja troškova rada PORE u županijskom proračunu, a ravnateljica je podsjetila i kako je PORA u prošloj godini pomogla u pripremi i provedbi ukupno 64 projekta vrijednosti 353 milijuna kuna, dok je u prvoj polovici 2019. godine pružena stručna pomoć u pripremi i provedbi 25 projekata ukupne vrijednosti 146,4 milijuna kuna za dvadesetak korisnika.

Posljednja tema konferencije odnosila se na aktivnosti koje Županija provodi po pitanju dvorca Inkey koje je nedavno kupila na javnoj dražbi. Župan Koren zahvalio je medijima što pružaju podršku i prate zbivanja vezana za dvorac te dodao kako se trenutno rješava pitanje dokumentacije, a uskoro kreću i preliminarni radovi čišćenja okoliša oko dvorca.

„Provodimo intenzivne aktivnosti  za spas ovog dragulja hrvatske kulturne baštine i kontinentalnog turizma. Formirali smo i radnu skupinu u kojoj su okupljeni eksperti iz raznih područja kako bi što prije krenuli s konkretnim zahvatima i spasili dvorac od daljnjeg propadanja, snimili smo foto i video dokumentaciju o postojećem stanju te dobili korisne savjete od naših prijatelja iz Virovitičko-podravske županije po pitanju apliciranja na europske fondove. Predstoji velik zahvat, prema mišljenju konzervatora dio dvorca će se moći restaurirati u izvornom obliku unatoč velikoj devastaciji, a za sve će nam prema našim procjenama trebati oko 50 milijuna kuna“, kazao je župan te dodao kako se intenzivno radi na razradi ideja oko buduće funkcije dvorca i oblika turističke ponude.

Na današnjoj konferenciji za medije su uz župana Korena sudjelovali  zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec te ravnateljica PORA-e Melita Birčić.

Služba ureda župana