Župan Koren u Saboru zastupao interese Hrvatske zajednice županija o preispitivanju postupaka odlučivanja o GMO-u

Na inicijativu Odbora za poljoprivredu, Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Odbora za europske poslove i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora u četvrtak 28. svibnja održana je tematska sjednica o preispitivanju postupaka odlučivanja o GMO-u u Hrvatskom saboru.

Europska komisija je 27. travnja ove godine objavila Inicijativu „Preispitivanje postupka odlučivanja o GMO-u koja obuhvaća Komunikaciju Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Preispitivanje postupka odlučivanja o genetski modificiranim organizmima (GMO-ovima) COM (2015) 176 i Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području COM (2015) 177.
Imajući u vidu važnost ove regulative te pozicioniranja Republike Hrvatske u postupku njezina donošenja i implementacije četiri saborska odbora na zajedničkoj tematskoj sjednici provela su raspravu o Stajalištu Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003, te nacionalnim interesima u području postupanja s genetski modificiranim organizmima.
župan 2U radu tematske sjednice sudjelovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva gospodarstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Vijeća za genetski modificirane organizme, Hrvatske gospodarske komore, zastupnici Republike Hrvatske u Europskom parlamentu, predstavnici akademske zajednice, Hrvatske zajednice županija i drugih relevantnih gostiju.

Sve hrvatske županije zabranile su upotrebu sjemena iz GMO-a i njihovih sastavnih dijelova te proizvodnju genetski modificirane hrane, a većina ih je u potpunosti zabranila sijanje, proizvodnju GMO proizvoda i stavljanje u promet GMO-a čime su dobile status GMO free županije. Stavove Hrvatske zajednice županija na tematskoj je sjednici zastupao župan Koprivničko- križevačke županije Darko Koren.
Brojnim okupljenima predstavljena je i inicijativa „Alpe Adria – regija slobodna od GMO“ koju je potaknula i osmislila europarlamentarka Marijana Petir, sjednici je nazočio i saborski zastupnik Branko Hrg.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.