Župan Koren u obilasku radova – ŽUC ulaže 3,6 milijuna kuna u ceste na području Rasinje i Koprivnice

U srijedu, 3. studenog, župan Darko Koren posjetio je Općinu Rasinja gdje je, u pratnji zamjenika načelnika Marijana Hadelana i ravnatelja Županijske uprave za ceste (ŽUC) Krešimira Janacha, obišao radove na modernizaciji i izgradnji ceste između Rasinje i Belanovog sela. Ovih dana je naime, nakon završenih pripremnih radova, krenulo asfaltiranje spomenute dionice u dužini od 4,25 km. Ukupna vrijednost radova je 2,88 milijuna kuna, od čega Općina financira pripremne radove, te radove na bankinama i odvodnim kanalima, dok ŽUC financira asfaltiranje. Radove izvodi tvrtka PZC Varaždin, dok je PZC Cestogradnja Koprivnica podizvođač.

Župan Koren na samoj je lokaciji, u razgovoru s izvoditeljima radova i predstavnicima Općine, istaknuo kako je zadovoljan dosadašnjim tijekom radova. „Nova cesta će prilično poboljšati život stanovnika ovog kraja, naročito učenika koji svakodnevno ovuda putuju u školu, a širina ceste od pet metara bit će dovoljna za nesmetan promet školskog autobusa. Drago mi je da će stanovnici Lukovca, Ivančeca i Belanovog sela dobiti novu prometnicu, koja je zapravo doprinos razvoju cijelog kraja i stvaranju preduvjeta za ostanak ljudi na selu.“  kazao je župan Koren.

Krešimir Janach informirao je župana da su krajem prošlog tjedna završeni radovi na obnovi kolnika Kamengradske ulice u Starigradu, što je dionica ceste od Koprivnice do Jagnjedovca. Tamo je kolnik u dužini od 1,2 km (koji je bio dotrajao i oštećen izgradnjom kanalizacije) obnovljen s dva nova sloja asfalta. ŽUC je za te radove izdvojio 520.000 kuna, a radove je izvodila tvrtka PZC Cestogradnja Koprivnica.

Sljedeći tjedan ŽUC strojeve seli u Koprivnicu, točnije u ulicu Taraščice, gdje tvrtka Koming trenutno s južne strane prometnice vrši ugradnju novih rubnjaka. Nakon ugradnje rubnjaka počinje asfaltiranje ulice, za što će ŽUC izdvojiti oko 200.000 kuna.