Župan Koren sa suradnicima posjetio OŠ Molve

U Sportskoj dvorani Osnovne škole Molve nedavno su završeni radovi na obnovi parketa koju je u potpunosti financirala Koprivničko – križevačka županija, a vrijednost radova je iznosila gotovo 900 tisuća kuna.
Naime, napuknuće hidrantne cijevi na spoju ispod podne glazure uzrokovalo je propadanje parketne podloge zbog čega je bila ugrožena sigurnost učenika na nastavi tjelesnog odgoja, kao i sportaša i rekreativaca koji koriste dvoranu.

Župan Koren sa suradnicima posjetio je osnovnu školu i obišao sportsku dvoranu sa ravnateljem Ivanom Jakovićem i načelnikom općine Zdravkom Ivančanom koji su zahvalili Županiji na pomoći u sanaciji parketa, ali i iznijeli planove ulaganja na području školstva u narednom razdoblju. Župan je istaknuo kako će i ubuduće Županija sudjelovati u pripremi i podršci projekata te ih zajednički realizirati sa općinom Molve.

Obnova je obuhvatila saniranje kvara (isušivanje) na podzemnoj infrastrukturi, postavljanje podne izolacije, postavljanje podne rešetke, postavljanje parketa i lakiranje, a za vrijeme izvođenja radova učenici su za nastavu tjelesnog odgoja koristili vanjske terene i predvorje dvorane.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.