Župan Koren proglasio izvanredne mjere obrane od poplava

Dogovoreno je i da se otkaže nastava u matičnim osnovnim školama: Drnje, Ferdinandovac, Gola, Đelekovec, Legrad, Hlebine i Molve dok ne prođe opasnost vršnog vala. Na području ugroženih općina otkazuje se i boravak djece u vrtićima.

U prostorijama Županije jutros je održan hitni sastanak Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije, a zbog izuzetno visokog vodostaja Drave župan Darko Koren proglasio je izvanredne mjere obrane od poplava temeljem proglašenja izvanrednog stanja na državnoj razini.

Stjepan Behin, stručni suradnik za poslove zaštite i spašavanja podnio je izvješće o stanju na terenu. „Situacija je takva da se iz sata u sat mijenja. U 7 sati ujutro Drava je bila na 576 centimetara i dijeli ju samo šest centimetara od rekordne razine iz 1972. godine kada je vodostaj bio 582 centimetara.“

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je da se oko 9 sati očekuje dolazak vršnog vala iz Mure koji je dugačak preko 10 kilometara i procjenjuje se da će se na ovom području zadržati oko 20 sati. Zapovjednik Tucaković pozvao je na ozbiljnost, ali ne i na širenje panike, jer sve službe na terenu rade sve što mogu. Osigurana je potrebna mehanizacija koju je omogućila Bistra d.o.o., 50 tisuća vreća i pijesak su na raspolaganju prema potrebama, a najvažnije je sanirati depresije na nasipu sa folijama i najlonima kako se nasip ne bi razmočio.

Zvonimir Habijan, zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije izvijestio je prisutne da su vatrogasci dobrovoljci sa područja cijele županije, njih 446 odradili sedmu smjenu i postavili zečje nasipe na ugroženim područjima do stambenih objekata te da trenutno niti jedan stambeni objekt nije ugrožen, niti poplavljen.

Načelnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke Darko Rep posebno je naglasio da su interventna policija i ronioci u stanju pripravnosti, te da policija kontrolira stanje na cestama.

Centar 112 obavijestio je da je u svim općinama uz rijeku Dravu oglašena opća opasnost.

Župan Darko Koren na današnjem sastanku proglasio je izvanredne mjere obrane od poplava na temelju izvanrednog stanja koje je noćas proglašeno na razini države.

„Stvarno smo napravili ono što smo mogli, obišao sam taj teren i kritične točke u Županiji te sam imao priliku vidjeti koji su to problemi i koliko ljudi u tim trenucima trebaju biti iznad situacije u kojoj jesu, jer ljudi gube imovinu koju su stjecali cijeli život. Predlažem da sad odradimo maksimalno što se može, da spasimo imovinu i ljude od daljnjih šteta i da u skorije vrijeme formiramo stručni tim koji će napraviti jedan cjeloviti plan obrane od poplava“ zaključio je župan Koren.

Dogovoreno je i da se otkaže nastava u matičnim osnovnim školama: Drnje, Ferdinandovac, Gola, Đelekovec, Legrad, Hlebine i Molve dok ne prođe opasnost vršnog vala. Na području ugroženih općina otkazuje se i boravak djece u vrtićima.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.