Župan Koren održao radni sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 25. studenoga, održan je radni sastanak gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Županije. Uz župana Darka Korena zamjenika Darka Sobotu, sastanku su prisustvovali i pročelnici Upravnih odjela Županije te ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić.

Povod sastanka odnosio se na pripremu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije za učinkovito korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova što je ujedno aktualna problematika većine gradova i općina. Župan Koren na početku je pozdravio sve prisutne i istaknuo kako je „ovaj sastanak sazvan da bi se raspravilo o važnim pitanjima jer ulaskom u Europsku uniju, moramo zaboraviti stare modele financiranja, investiranja i prihvatiti nove modele i alate“.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijan Štimac govorio je o pripremi proračuna jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu s naglaskom na planiranje troškova vezanih za pripremu projekata i projektne dokumentacije. Naveo je kako su u Županijskom proračunu osigurana sredstva koja podržavaju svaki pripremno-tehnički i projektni dokument za neku mjeru koja je od izrazite važnosti za jedinice lokalne samouprave. Poseban naglasak stavio je na utrošak sredstava za intelektualne usluge te riješene imovinsko pravne odnose. Gradonačelnicima i načelnicima potom je dana informacija o priprema jedinica lokalne samouprave za nadolazeće natječaje u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjera 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” koje je detaljno obrazložila ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić. Pročelnik Štimac i ravnateljica Birčić prezentirali su prisutnima Nacrt konačnog prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Ova tema potakla je širu raspravu prisutnih čelnika općina i gradova.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.