Župan Koren obišao radove na izgradnji nove školske zgrade i sportske dvorane u Legradu

„Radovi napreduju planiranom dinamikom te će se u ovoj godini kompletno završiti građevinski dio i veći dio unutarnjeg uređenja, a uređenje okoliša i pristupnih cesta planirano je u idućoj godini“

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal u pratnji pročelnice Branke Cuki, načelnika Općine Legrad Ivana Sabolića te predstavnika zajednica ponuditelja Đurkin d.o.o i TEAM GRAĐENJE d.o.o. danas, 3. studenoga obišli su IV. fazu radova na novoj zgradi osnovne škole i sportske dvorane u Legradu.

Investicija vrijedna oko 17 milijuna kuna koja se u potpunosti financira iz županijskog proračuna dio je trogodišnjeg investicijskog ciklusa uz izgrađenu školu u Cirkveni i školsku sportsku dvoranu u Sokolovcu.

O razlozima ove investicije župan je rekao „kako je ona neupitna jer su uvjeti u kojima djeca pohađaju školu izuzetno loši i neprimjereni, a s obzirom da je u općini Legrad izražena i negativna demografska struktura, vjerujemo da je ovo jedan  od alata kojim će se taj proces spriječiti ili umanjiti“ istaknuo je župan.

IMG_9438mU ovoj fazi izvode se završni radovi na izgradnji objekta (izvedba fasade, postava svih podova i zidnih obloga u školi i dvorani, soboslikarski radovi u školi i dvorani, električarski radovi u školi i dvorani, izvedba sanitarnih čvorova, …), radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda (fekalnih i sanitarnih), vodovodne, hidrantske i plinske mreže (spajanje objekta na javnu opskrbnu mrežu), te priključenje objekta na niskonaponsku mrežu.

„Radovi napreduju planiranom dinamikom te će se u ovoj godini kompletno završiti građevinski dio i veći dio unutarnjeg uređenja, a uređenje okoliša i pristupnih cesta planirano je u idućoj godini“ rekao je župan.

Župan se ovom prilikom osvrnuo i na pripremu ciklusa izgradnje sedam objekata koji su potrebni Koprivničko-križevačkoj županiji da bi infrastrukturni ciklus ulaganja u školstvo bio kompletiran. Riječ je o projektima Obrtničke škole u Koprivnici, dogradnje gimnazija u Đurđevcu i Križevcima, tri sportske dvorane te osnovne škole u općini Koprivnički Ivanec kazao je župan i objasnio kako se radi o programu vrijednom otprilike 180 milijuna kuna, a koji će se nastojati realizirati kroz model javno privatnog partnerstva.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.