Župan Koren na 41. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija

Župan Darko Koren prisustvovao jučer, 28. siječnja četrdeset i prvoj po redu sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija na kojoj se razgovaralo o budućoj reformi lokalne i područne (regionalne) samouprave te budućnosti županijskih uprava za ceste.

Tom prigodom, predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk naglasio je kako je cilj građanima omogućiti kvalitetniji život te da se zbog toga o budućoj reformi lokalne i regionalne samouprave ne može govoriti bez sudjelovanja onih koje se ta reforma tiče.

Na sjednici je između ostalog istaknuta važna pozitivna uloga županijskih razvojnih agencija jer su županije upravo zahvaljujući njima najuspješnije u povlačenju sredstava iz EU fondova i njihovom korištenju kako bi građanima omogućile dodatne sadržaje, edukacije i prilike za pokretanje gospodarstava.

41IO_1Još jednom je naglašena važnost fiskalne decentralizacije i potreba izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a posebna pozornost posvećena je građanima. Naime, na sjednici je istaknuto kako se odlučivanje o lokalnim potrebama i raspoređivanju sredstava treba spustiti na razinu blisku građanima.

Članovi Izvršnog odbora dotakli su se i dijela gdje se cijela reforma lokalne i područne (regionalne) samouprave pokušava svesti putem javnih rasprava, a predsjednik Pauk istaknuo je kako građani imaju pravo reći što kod županija smatraju dobrim, a što lošim te da treba provesti analizu koja će u konačnici pokazati je li problem u samom teritorijalnom ustroju ili se pak radio o tome da nadležnosti između lokalne i centralne vlasti nisu dobro podijeljene.

Na kraju sjednice, predsjednik Pauk najavio je da će Hrvatska zajednica županija zauzeti aktivnu ulogu u procesu reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.