Župan Koren i zamjenik Pal sa predstavnicima udruga osoba s invaliditetom

Župan Darko Koren, zamjenik župana Ivan Pal i njihovi suradnici su u četvrtak, 2. listopada održali sastanak sa predstavnicima udruga osoba s invaliditetom s područja Koprivničko-križevačke županije. Glavna točaka dnevnog reda bilo je informiranje o programu asistenta u nastavi. Ove je godine Županija aplicirala na natječaj ministarstva gdje je novac osiguran iz socijalnog fonda, no nažalost sredstva nisu dobivena jer projektne ulazi u okvir dostatnih financijskih sredstava“ kako je priopćeno iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zamjenik župana izrazio je nezadovoljstvo što su neke županije dobile i preko sto asistenata u nastavi, dok Koprivničko-križevačka županija nije mogla dobiti sredstva za 42 asistenata. „Mi sad imamo situaciju da djeca sa stopostotnim invaliditetom nisu dobili asistenta, ali ga je dobilo neko dijete u drugoj županiji koje bi trebalo biti praćeno programski u školi, a ne kroz asistenta“ izrazio je svoje nezadovoljstvo zamjenik Pal. Kako bi riješili pitanje asistenata u nastavi, Županija je odlučila ući u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Mladi za mlade“ (koji je korišten i prošle godine) i u tu je svrhu rebalansom osigurano 120 tisuća kuna za ovu godinu.

Viša savjetnica za odgoj i obrazovanje Sonja Pleše izvijestila je prisutne o samom projektu. Prema njezinim riječima, Županija je krenula na javljanje na natječaj za 42 asistenta, no kasnije se došlo do brojke od 29 asistenata gdje su obuhvatili skupinu djece sa najtežim tjelesnim problemima. Dogovoreno je kako će od 1. listopada biti osigurana sredstva za 29 asistenata u 15 osnovnih i u 3 srednje škole.

Župan Darko Koren također je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji su raspoređena sredstva za pomoćnike u nastavi. „Mi smo odmah reagirali, poslali smo upit ministarstvu po kojim se kriterijima dodjeljuju ta sredstva, no nismo dobili nikakav odgovor. Ove smo godine rebalansom proračuna osigurali novac za pomoćnike, no nadam se će se druge godine nešto promijeniti i da ćemo dobiti financijsku potporu u tom projektu“ rekao je župan i dodao „ukoliko i ne bude tako, Županija će pronaći načina kako osigurati sredstva za najosjetljiviju skupinu učenika“.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol