Župan Koren i zamjenik Pal obišli sanirane nasipe na vodotoku Drave

U srijedu, 22. srpnja župan Darko Koren i zamjenik Ivan Pal u društvu višeg stručnog suradnika za promet i poslove zaštite i spašavanja Stjepana Behina i Josipa Fučeka, direktora Hrvatskih voda područja Đurđevac, na osnovu zaključka Stožera za zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije obišli su mjesta koja su tijekom poplava bile kritične točke. U Novom Virju župan je sa suradnicima i načelnikom Općine Novo Virje, Brankom Mesarovim obišao nasip koji je propuštao na pet mjesta što je upućivalo kako je nasip loš te da ga treba obnoviti. Na tom dijelu koji je bio kritičan, sada je napravljena cesta uz sam nasip i obnovljeno je 7,1 kilometara samog nasipa. Nakon Novog Virja župan i suradnici posjetili su radove na nasipu u Podravskim Sesvetama koji je u potpunosti obnovljen u dužini od 7 kilometara te je napravljena kamena obloga tog dijela. Sve kritične točke u prošlogodišnjim poplavama sada su sanirane i obnovljene.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.