Župan Koren i zamjenik Ljubić prisustvovali konferenciji PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

PORA ima izuzetno važnu ulogu u pružanju pomoći u pripremi dokumentacije općinama i gradovima, a to pokazuje i ovih 90 projekata vrijednih preko 300 milijuna kuna. Uz to za našu smo županiju u Razvojnom sporazumu nominirali i šest projekata vrijednih 3 milijarde kuna, te 25 projekata u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost  vrijednih 2,5 milijardi kuna- istaknuo je župan Koren   

U prostorijama PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije danas je održana konferencija za medije na temu provedbe projekta „Uz PORU po potporu“. Konferenciji su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i ravnateljica PORA-e Melita Birčić  koja je uvodno kazala kako su aktivnosti PORA-e  u protekloj godini bile usmjerene na poslove koordinacije i izrade Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027. koji će biti osnova za sve nove EU projekte te u izradi novih planskih dokumenata na nacionalnoj razini za novu financijsku perspektivu EU 2021.-2027. „Jedno od najintenzivnijih područja rada PORA-e je priprema i provedba EU projekata odnosno pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima pa smo tako u sklopu projekta „UZ PORU PO POTPORU“ kroz dvije godine pružili stručnu pomoć u pripremi i provedbi 90 projekata sveukupne vrijednosti 296 milijuna kuna te smo proveli šest EU projekata kao nositelj odnosno partner sveukupne vrijednosti 32,2 milijuna kuna“, istaknula je ravnateljica Birčić.

Projekti imaju izravan utjecaj na regionalni razvoj i unapređenje kvalitete života u Koprivničko-križevačkoj županiji, dodala je ravnateljica, pojasnivši kako se od navedenih 90 projekata najveći dio stručne pomoći odnosi na jedinice lokalne samouprave u – 65 projekata, dok se preostalih 25 projekata odnosi na projekte kojima je nositelj Koprivničko-križevačka županija i županijske institucije. „Čak 56 projekata su infrastrukturni projekti odnosno projekti u kojima će se izgraditi i/ili rekonstruirati objekti za nove namjene te će se također nabaviti značajna i vrijedna oprema“, kazala je ravnateljica Birčić te dodala kako je PORA ovih dana dobila i prestižan status Europe Direct centra kao produžene ruke Europske komisije kako bi se stanovništvu još jasnije približile politike Europske unije.

Župan Koren je uz zahvalu svim djelatnicima PORA-e posebno naglasio ulogu županijske ustanove u prikupljanju i pripremanju projekata u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost  te Razvojnog sporazuma. „U okviru pripreme projekata za Mehanizam za oporavak i 25 projekata otpornost za područje naše županije prikupljeno je 211 projekata koji su objedinjeni po područjima u 25 projekata ukupne vrijednosti 2,5 milijarde kuna. Uz to pripremljeno je i šest projekata ukupne vrijednosti 3 milijarde kuna koje će biti nominirani u Razvojni sporazum Koprivničko-križevačka županije i još četiri županije sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU. S ministricom Tramišak smo definirali  sadržaj Sporazuma, a uz šest projekata nominiran je i projekt brze ceste u profilu do mađarske granice koji je i od nacionalnog interesa. Na nedavnom sastanku s premijerom Plenkovićem smo razgovarali o mogućnosti što skorijeg potpisivanja Sporazuma jer smatramo da se tako šalje dobra poruka, a to je da država brine za ovaj sjeverozapadni dio Hrvatske. Uz to, Sporazum će omogućiti efikasnije ostvarivanje svih naših strateških projekata“, naglasio je župan.

Osvrnuo se i na vrlo bitan segment djelovanja PORA-e, a to je odlična suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave. „ U velikoj većini projekata koji se provode u našim općinama i gradovima PORA ima izuzetno važnu ulogu,a to pokazuje i ovih 90 projekata vrijednih preko 300 milijuna kuna. Podsjećam kako je naša županija prostor velikih nacionalnih investicija, od izgradnje 2. kolosijeka željezničke pruge, aglomeracija i brze ceste do Kloštra Vojakovačkog gdje očekujemo skorašnje dobivanje građevinske dozvole i početak radova, a tu je i projekt RCGO-a Piškornica. PORA je i ranije sudjelovala u nizu projekata pa je tako još 2014.godine  pripremila projekt vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete – bez toga ne bi bilo današnje aglomeracije Đurđevac“, podsjetio je župan te na kraju dodao kako PORA sudjeluje i u projektu županijskog Centra kompetentnosti vrijednog 60 milijuna kuna, a za koji će se početkom svibnja potpisati ugovori s izvođačima radova.

CEKOM je ključni projekt u školstvu uz izgradnju pet školskih sportskih dvorana koje smo pokrenuli zajedno u suradnji s općinama i koji će uvelike podići standard za naše učenike, nastavnike, ali i sve stanovnike koji žive na području tih općina“, zaključio je župan te još jednom zahvalio PORA-i na doprinosu koju je ustanova dala lokalnoj zajednici kao izuzetno bitan čimbenik u realizaciji infrastrukturnih projekata koji omogućuju ravnomjerni razvoj županije i najbolje uvjete za sve stanovnike.

Služba ureda župana