Župan i zamjenik Sobota obišli radove na županijskim cestama

Župan Darko Koren i zamjenik Darko Sobota u četvrtak, 16. srpnja obišli su završene i radove koji su u tijeku koje izvodi Županijska uprava za ceste na području Općina Sveti Petar Orehovec, Legrad i Novigrad Podravski.
Na području Općine Sveti Petar Orehovec završena je obnova kolnika dijela ŽC 3002- Zaistovec, pri čemu je izrađen novi asfaltni sloj dužine 910 metara, a ugovorena cijena radova iznosi nešto više od 465 tisuća kuna. Osim spomenutih radova, na području Zaistovca u travnju ove godine završena su i dva klizišta (Zaistovec I i Zaistovec II) čija je ugovorena vrijednost radova iznosila oko 750 tisuća kuna. Sa načelnikom Općine Sveti Petar Orehovec, Franjom Poljakom razgovaralo se i o planovima na obnovi kolnika i modernizaciji još nekih cesta, ali kao što je naglasio ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić s obzirom na novonastalu situaciju oko financiranja ŽUC-eva i donošenja novog Pravilnika za sada je u planu završiti projekte planirane u prvoj polovici godine.
U Općini Legrad završena je obnova kolnika u dužini 860 metara, za što je ugovorena cijena iznosila gotovo 370 tisuća kuna, a Općina je sufinancirala 20 posto tog iznosa. Prilikom obilaska ravnatelj Guzalić dodao je kako je ostalo još uređenje bankina, a načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić izrazio je zadovoljstvo završenim radovima.
Radovi su u tijeku u Javorovcu na području Općine Novigrad Podravski gdje se trenutno nanosi novi asfaltni sloj dužine 900 metara, a ugovorena cijena radova je oko 430 tisuća kuna. Obilasku su nazočili i predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a Mirko Perok i načelnik Općine Novigrad Podravski Mladen Mađer.
Nakon spomenutih radova na području tri Općine najavljen je i početak radova na području Općine Virje na ŽC 2236 Miholjanec i to obnova kolnika dužine 1000 metara u vrijednosti oko 380 tisuća kuna.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.