Župan i zamjenik Pal obišli radove na školama u Sokolovcu i Legradu

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal s predstavnicima izvođača radova, obišli su gradilišta osnovnih škola Sokolovac i Legrad na kojima su u tijeku završne faze radova izgradnje.

Prilikom obilaska župan je naglasio kako je riječ o dvije velike investicije koje se privode kraju, a najvećim se dijelom financiraju  iz izvornih prihoda Koprivničko-križevačke županije te dodao:

S obzirom na činjenicu da smo te  dvije škole uvrstili na našu  listu prioriteta i prepoznali ih kao  najvažnije  za izgradnju, sukladno tome i  planu investicija prije četiri godine krenuli i ove godine nadamo se da ćemo škole završiti te da će učenici sa novom školskom godinom krenuti u nove prostorije.“

U izgradnju Osnovne škole Sokolovac do sada je uloženo 8 milijuna kuna, a površina dogradnje škole iznosi 540 četvornih metara dok površina izgradnje školske sportske dvorane iznosi 795 četvornih metara. Ukupna vrijednost investicije je oko 12 milijuna kuna te se u završnoj fazi gradnje provode građevinsko-obrtnički radovi na dvorani, elektroinstalacije, uređenje okoliša i strojarske instalacije.

Što se tiče Osnovne škole Legrad, do sada je u izgradnju uloženo 14.220.627,69 kuna, a površina dogradnje škole iznosi 1.630 četvornih metara dok površina izgradnje sportske dvorane iznosi 620 četvornih metara. Ukupna vrijednost investicije je oko 17 milijuna kuna, a trenutno se provode radovi vanjskog uređenja okoliša odnosno pripremni i zemljani radovi, kolnička konstrukcija i betonski radovi, prometna signalizacija, ograda, igralište, hortikultura i ostali radovi. Bitno je i istaknuti kako je za zadnju fazu izgradnje Osnovne škole u Legradu Koprivničko-križevačkoj županiji od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobreno 470.000,00 kuna po Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Očekuje se da će učenici u nove prostore ući početkom školske godine 2016./2017., a u tijeku je i nabava sportske opreme, uredskog namještaja kao i potrebna kuhinjska i informatička oprema.

Služba ureda župana