Župan i suradnici prisustvovali savjetovanju „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“

U organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka, Hrvatske zajednice županija, Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge gradova u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, u srijedu 19. travnja, održano je savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ kojemu je prisustvovao i župan Darko Koren sa suradnicima.

Savjetovanje su vodili zaposlenici Agencije, a bilo je namijenjeno predstavnicima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima javne vlasti, predstavnicima poslovnih subjekata i svim ostalim subjektima koji u svom radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke.

Svrha je bila uključenima pružiti dodatna znanja radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka, a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona o zaštiti osobnih podataka i nove Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka, kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu.

Agencija za zaštitu osobnih podataka ovakva će savjetovanja provoditi tijekom cijele ove godine, s obzirom na modernizaciju Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka – Opće uredbe o zaštiti podataka, koja će se izravno primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

U sklopu savjetovanja, prikazan je i preventivno-edukativni film „Tko se to šali s mojim podacima?“

Služba ureda župana