Župan i načelnik Bakšaj obišli radove na modernizaciji cesta u općini Sokolovac

Župan Darko Koren u utorak, 18. lipnja u pratnji  ravnatelja Županijske uprave za ceste Križevci Dragutina Guzalića, načelnika Općine Sokolovac Vlade Bakšaja i zamjenika načelnika Tihomira Jandrokovića obišao je završetak radova na modernizaciji i obnovi kolnika cesta u općini Sokolovac.

Što se samih radova tiče, modernizirali su se dijelovi LC 26080  (Ladislav Sokolovački) nastavno na ŽC 2181 (Široko selo) u ukupnoj dužini 2020 metara. Vrijednost asfalterskih radova i radova na uređenju odvodnje koje je ugovorila i financira Županijska uprava za ceste iznosi 842.318,13 kuna s PDV-om. Pripremu podloge (tamponski sloj) dodatno je ugovorila i financira Općina Sokolovac, kao i radove na bankini te betonske radove. Radove na pripremi podloge izvelo je poduzeće JUG d.o.o. iz Domaja, a radove na asfaltiranju Pavlic-asfalt-beton d.o.o. iz Donjeg Kraljevca.

Također, ravnatelj Guzalić je spomenuo kako će se u Hudovljanima izvesti radovi na obnovi dotrajalog asfalta, dionica dužine 1370 metara, što je investicija vrijedna 621.740,00 kuna s PDV-om.

Načelnik Bakšaj zahvalio je Županiji i ŽUC-u svim ostvarenim projektima u području cestovne infrastrukture, naglasivši njihovu važnost za lokalnu zajednicu.

Služba ureda župana