Župan donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraz na području Općina Ferdinandovac, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski, Virje, Kalnik i Podravske Sesvete te Gradova Koprivnice i Križevaca

Župan Darko Koren 22. travnja 2021. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraz na području Općina Ferdinandovac, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski, Virje, Kalnik i Podravske Sesvete te Gradova Koprivnice i Križevaca koja je na navedenom području uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od 05. travnja do 16. travnja 2021. godine. Štete su nastale na voćarskim i povrtlarskim kulturama te vinogradima.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 16/19.) obvezuju se općinska/gradska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.

ROKOVI:

„(1) Oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka općinsko odnosno gradsko povjerenstvo unosi sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.“

Odluka župana nalazi se u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu