Župan Darko Koren proglasio elementarnu nepogodu od tuče

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, proglasio je elementarnu nepogodu od tuče za područje jedanaest (11) jedinica lokalne samouprave.

Elementarna nepogoda proglašena je za  grad Križevce i Koprivnicu , te općine Novigrad Podravski, Kalnik,  Koprivnički Bregi, Sokolovac, Molve, Virje, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Rasinja  zbog šteta nastalih kao posljedica tuče i olujnog nevremena. Tuča i olujno nevrijeme uzrokovalo su velike štete na poljoprivrednim kulturama, te sami proizvođači nisu u mogućnosti sami sanirati nastalu štetu.