ŽUC potpisao ugovore za pet općina za održavanje kolnika javnih cesta

U posjeti Općini Kloštar Podravski župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota u društvu načelnika Siniše Pavlovića, predsjednika Upravnog vijeća ŽUC-a Mirka Peroka i ravnatelja ŽUC-a Dragutina Guzalića obišli su radove na održavanju kolnika javnih cesta.

Ovih dana, Županijska uprava za ceste iz drugog ciklusa javne nabave potpisala je pet ugovora sa tvrtkom „Colas“ iz Varaždina za pojačano održavanje kolnika javnih cesta na području općina Kalnik, Kalinovca, Kloštra Podravskog, Molvi i Sv. Ivana Žabna.

Na području Općine Kloštar Podravski trenutno se izvode radovi na lokalnoj cesti 26129, dio Kozarevac, u dužini 560 metara, a vrijednost radova iznosi 167.593,16 kn.

Ukoliko će vrijeme poslužiti svi navedeni radovi trebali bi završiti kroz petnaestak dana.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.