ŽUC obnavlja ceste u općinama Sokolovac i Rasinja

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota u srijedu, 15. rujna, obišli su radove na drugoj dionici ceste Sokolovac – Prnjavor. Obilasku radova su se pridružili i ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Krešimir Janach te načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj.

Prema Sporazumu Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste u tijeku su završni radovi na drugoj dionici ceste Sokolovac- Prnjavor u dužini 1030 metara. Pripremne radove financira Općina Sokolovac, a asfalt dobavlja ŽUC. Ukupna vrijednost radova je oko 850.000,00 kuna, dok radove izvodi PZC Cestogradnja Koprivnica.

Zamjenik župana i predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a Sobota kazao je da je u proteklih 20 dana u organizaciji ŽUC-a obnovljen kolnik na dionici Veliki Poganac – Prkos, te su sanirana najveća oštećenja na cesti Radeljevo – Duga Rijeka i Kuzminec – Zablatje. Vrijednost tih radova je oko milijun kuna, a dobivena su raspodjelom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za interventne radove u 2010. godini.

Ravnatelj ŽUC-a Janach izvijestio je župana da prema planu za mjesec rujan slijedi priprema podloge za modernizaciju na cesti Rasinja – Belanovo selo u  dužini 4250 metara. Župan Koren izrazio je zadovoljstvo što se obnavljanjem cesta u područjima najsiromašnijih općina u Županiji pridonosi poboljšanju kvalitete života na selu.