Zbrinjavanje azbestnog otpada

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, pola godine nakon izgradnje plohe za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu „Ivančino brdo“, dobilo je ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za sakupljanje, prijevoz i odlaganje azbestnog otpada za područje Koprivničko-križevačke županije.

Poduzeće vrši zbrinjavanje azbestnog otpada ključnog broja 17 06 01 – Izolacijski materijali koji sadrže azbest i ključnog broja 17 06 05 – Građevinski materijali koji sadrže azbest  (ravne i valovite salonitne ploče).

Ukoliko se pripremate za renoviranje krovišta te uklanjate pokrovne salonitne ili druge azbestne ploče a niste sigurni kako ga adekvatno zbrinuti, nazovite Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci na broj 048/720-915 radi njegovog legalnog zbrinjavanja. Sav azbestni otpad će se preuzeti, odvesti i zbrinuti na plohi odlagališta specijalno pripremljenoj za po okoliš sigurno odlaganje ove vrste materijala.  Azbestni otpad nastao od fizičkih osoba (obiteljske kuće, stambene zgrade, garaže i sl.) preuzima se, prevozi i deponira besplatno, a otpad nastao od pravnih osoba naplaćuje se prema važećem cjeniku (www.komunalno-krizevci.hr).

Način postupanja s otpadom koji sadrži azbest:

       preporuča se da se poslovi uklanjanja građevinskog materijala koji sadrži azbest poput salonitnih ploča, prepuste ovlaštenim osobama.

       ukoliko građani sami uklanjaju pokrovne salonitne ploče ili druge azbestne ploče upozoravaju se na opasnost azbestne prašine te je potrebno cijelo vrijeme prskati vodom i pažljivo demontirati. Pokrovne salonitne ploče nikako nije preporučljivo bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz. Prilikom rada sa salonitnim pločama preporuča se primjena osobnih zaštitnih sredstva (maske, rukavice, zaštitna odjeća

       ne odlažite građevni ni drugi otpad u prirodi.

Azbest je opasan za zdravlje samo kada se azbestna vlakna nalaze u zraku koji se udiše. Zbog toga je svako bacanje, struganje, bušenje, razbijanje, lomljenje ili bilo kakvo drugo obrađivanje proizvoda koji sadrže azbest opasno za zdravlje ljudi.