Završna konferencija projekta „Prilika za sve 2“

U srijedu, 19. srpnja u prostorijama Županijske uprave održana je završna konferencija projekta „Prilika za sve 2“, kojim je u protekloj školskoj godini za 50 učenika s teškoćama u razvoju osigurano 37 pomoćnika u nastavi.

Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, partneri su PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja te 16 osnovnih i 6 srednjih škola kojima je Županija osnivač, a ukupna je vrijednost nešto više od 2 milijuna kuna, od čega je 95% financirano od strane Europske unije, preko Europskog socijalnog fonda.

Na samom početku obratio se župan Darko Koren, koji je projektnim partnerima zahvalio na suradnji te naglasio kako je riječ o „jednom od najznačajnijih projekata u sektoru obrazovanja, koji ima za cilj pružiti stručnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju, ali i generira nova zapošljavanja“.

Projekt je usmjeren na ranjive društvene skupine kojima pomaže pri ravnopravnom uključivanju u obrazovni sustav te se može reći kako ima višestruke koristi. Zahvaljujem se svima na sudjelovanju, smatram kako ovakvim projektima pokazujemo naše trajno opredjeljenje te se nadam kako ćemo pozitivnu praksu nastaviti i dalje.“, kazao je župan.

Važno nam je djeci pružiti pomoć koja im je potrebna kako bi mogli pohađati nastavu, obrazovati se i izgraditi kvalitetan život“, naglasio je zamjenik župana Ratimir Ljubić te dodao kako se pojavio problem s učenicima osmih razreda koji prelaze u srednje škole, što je riješeno u suradnji Županije i udruge „Šegrtsko srce“.

Imamo zadovoljne učenike, zadovoljne roditelje, nastavnike i ravnatelje, a vjerujem kako je ovo iskustvo korisno i samim pomoćnicima“, još je kazao zamjenik Ljubić, pojasnivši kako je ove godine resorno Ministarstvo uvažilo njihove sugestije i uključilo svu djecu u program. U suradnji s PORA-om i školama prijavljen je projekt „Prilika za sve 3“, kojim će se sljedeće školske godine za 62 učenika s teškoćama u razvoju osigurati 56 pomoćnika u nastavi, a za naredne četiri godine za Županiju je predviđeno 10 milijuna kuna, od čega ponovno 95% sufinancira Europski socijalni fond te preostalih 5% Županija.

Dugogodišnji sudionici projekta i stručni koordinatori Petra Sobota i Bruno Antolić predstavili su brošuru koju su izradili u sklopu projekta, a koja je zbog korisnih savjeta namijenjena prije svega pomoćnicima u nastavi, ali i ostalim građanima koji se žele upoznati s radom s učenicima s teškoćama u razvoju. Osim navođenja konkretnih primjera, brošura je usmjerena na razvoj komunikacijskih vještina te postizanje optimalne suradnje pomoćnika, stručnih suradnika, nastavnika i roditelja, a  koristit će se na budućim edukacijama. Sudionici konferencije mogli su vidjeti i izložbu likovnih i literarnih radova, koji se također nalaze u brošuri, a koji pokazuju koliko učenicima znači njihovi pomoćnici. Stručni koordinatori još su naglasili važnost individualnog pristupa te potrebu pripreme za što samostalniji kasniji život, što je zadaća svih koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Konferenciji su još prisustvovali voditeljica projekta Ana Mušlek, ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić, voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek, pročelnica Službe za unutarnju reviziju Ljubica Belobrk Flamaceta, pomoćnici u nastavi, stručni suradnici i ravnatelji škola, predstavnici medija te ostali suradnici iz Županijske uprave.

Služba ureda župana