Završna faza radova u Zavodu za hitnu medicinu u Koprivnici i Đurđevcu

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima u petak 19. rujna, obišli su prostore Zavoda za hitnu medicinu u Koprivnici koji su u završnoj fazi uređenja i adaptacije.

Adaptaciju i uređenje prostora Zavoda za hitnu medicinu u Koprivnici i Đurđevcu financira Koprivničko-križevačka županija vlastitim sredstvima. Županija je u ovoj godini za rekonstrukciju prostora u Koprivnici i Đurđevcu osigurala 510 tisuća kuna za opremanje navedenih prostora te izradu projektne dokumentacije.

Ovom prenamjenom prostora doći će do vraćanja zgrada Zavoda za hitnu medicinu u punu funkciju u smislu omogućavanja početka rada prostora za reanimaciju odnosno ambulantnog rada (ambulanta hitne medicine). Time će doći do rasterećenja rada hitnog bolničkog odjela u Koprivnici koji trenutno pokriva područje od 40 tisuća ljudi, a usluga će biti dostupna 24 sata dnevno pojasnio je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu dr. Mato Devčić.

S obzirom da su radovi u završnoj fazi, početak rada ambulante očekuje se u studenome.

 Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.