Završila velika županijska martinjska špelancija

Križevci su nakon 2006. g. ponovno bili domaćin «Velike županijske martinjske špelancije».  Nakon okupljanja u prostorijama Udruge vinara „Bilikum“ i „vrlo žustre“ rasprave, „oštrih riječi» i «prepirke» oko pravila po kojima će se ubuduće mošt krstiti, Martini su se uputili na audijenciju kod gradonačelnika Križevaca g. Branka Hrga. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što je ponovno imao čast ugostiti ovako visoko izaslanstvo Martina iz cijele županije te ih je darivao bocom vina čime je „ispravio gaf“ s početka prijema kada je Martine na stolu dočekala voda. Nakon slikanja Martini su se praćeni vinođakonskim zborom „Vinske mušice“(članovi zbora I.G.Kovačić iz Zagreba) i tamburašima „Vinska bersa“ (predvođeni Josipom Šatrakom) uputili na novouređeni trg J.J.Strossmayera gdje su pozvali sve građane Križevaca i njihove goste da se pridruže četvrtoj po redu vinodi koja je održana u sajamskim prostorima 12. Obrtničkog i gospodarskog sajma KKŽ. Nakon usaglašavanja stavova Martini su jednoglasno između sebe izabrali prvoga među jednakima – Velikog meštra martinjskog ceremonijala, koji će tu dužnost obnaša narednih godinu dana. Nakon «Martina svekriževačkog» koji je svoj vinofikat obnašao pod imenom «Martin Bilikum Prvi», «Martina malokostanjskog» koji je vinofikat obnašal pod imenom «Bartol Đurok Prvi» i «Martina koprivničko-draganovečkog» koji je vinofikat obnašal pod imenom «Janton Mudlin Prvi», na čast Velikog meštra uzdignut je «Martin kalnovečko-kloštranski» – Branko Sobota, kome su Martini predali službeni pečat i kapu Velikog meštra, te mu obećali «vinovjernost».   Nakon što je obznanio da će «vinovladati» pod imenom «Petrina Poberun Prvi», Veliki meštar je «Martinu malokostanjskom» – Željku Kožariću Mrvici, «Martinu koprivničko-draganovečkom» – Krešimiru Blažeku, «Martinu novigradsko-komarničkom» – Josipu Petrasu, «Martinu od biberčekovoga brega» – Stjepanu Kordeku, «Martinu svekriževačkom» – Zoranu Homenu, «Martinu od svetog Vida» – Darku Korošecu, «Martinu od plačibrega» – Damiru Horvatu i novozavinjenom bratu „Martinu od križevčina“ – Bruni Šuškoviću, podijelio potvrde kojima ih je ovlastio da idu diljem svijeta širiti «vinovjeru».  Prisegu za vinovjernost martinjskom bractvu položilo je troje pripravnika i jedan kandidat za meštra martinjskog ceremonijala. Veliki meštar martinjskog ceremonijala propisao je od kada do kada će se ove godine krstiti mošt i po kojim pravilima te je izdao testemoniume ostalim „biškupima“ da idu u svijet širiti «vinovjeru». Po jedinstvenom ritualu Martini su na kraju krstili mošt u vino i vlasnicima izdali „krsne listove“ kao dokaznice da je poganin „mošt“ preveden u vino s pravom i zdravom vinskom «duhom».

     Građani Križevaca i brojni gosti, osim što su uživali u scenskom prikazu djela naše tradicije, mogli su se okrijepiti goričkim gulašom organizatora sajma te moštom i vinom koje su im ponudili članovi nekoliko udruga vinara iz cijele županije udruženih u županijsku zajednicu vinara.

    Ova manifestacija kao jedinstveni proizvod TZ KKŽ ima pretenziju da s vremenom preraste županijske okvire i postane centralna martinjska priredba u koju će biti uključeni i Martini iz cijele Hrvatske. Tu bi se birao Veliki meštar martinjskog ceremonijala cijele Hrvatske, a priredba bi bila upotpunjena nizom interesantnih popratnih događaja.