Započele pripreme za 18. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko – križevačke županije

Predsjednik Organizacijskog odbora župan Darko Koren za danas je sazvao 1. sjednicu Organizacijskog odbora 18. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko – križevačke županije koja se održala u Maloj vijećnici Grada Križevaca.
Sukladno predloženom dnevnom redu dogovarale su se organizacijske pripreme sljedećeg Sajma s naglaskom na utvrđivanje obveza i zaduženja članova Odbora.
Župan je najavio novi ciklus organizacije Sajma koji će ove godine postati i punoljetan te je istaknuo kako je prošli Sajam novim sadržajima bio uspješan, ali ga ne treba uspoređivati sa specijaliziranim sajmovima, već ponuditi dodatne programe koji će privući još veći broj posjetitelja.
Nakon imenovanja direktora 18. obrtničkog i gospodarskog sajma Bože Baraća, tajnika županijske Obrtničke komore raspravljalo se i o financijskom planu najavljenog Sajma.
Direktor Barać pozvao je sve obrtnike da se prijave na program Ministarstva poduzetništva i obrta i apliciraju za dobivanje financijska sredstva za nastup na Sajmu.
I ove godine Sajam će se održati već tradicionalno uoči Martinja od 6. do 8. studenoga u Križevcima.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.