Zamjeniku Soboti prezentirani planirani projekti Općine Kloštar Podravski

Zamjenik župana Darko Sobota održao je radni sastanak sa načelnikom Općine Kloštar Podravski Sinišom Pavlovićem. Na sastanku se raspravljalo o pripremi projekta koji uz pomoć konzultantske kuće priprema općina Kloštar Podravski. Projekt je namijenjen za korištenje bespovratnih sredstava Fonda za ruralni razvoj, sukladno Programu ruralnog razvoja, a odnosi se na mjeru 7.2. i 7.4.: koncept odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Kozarevac i Prugovac, izgradnju dječjeg vrtića kapaciteta 25 djece, asfaltiranje nerazvrstane ceste Prugovac – Kozarevac, izgradnja dječjeg igrališta, izgradnja rotora na državnoj cesti u suradnji sa Hrvatskim cestama, priprema projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sportske dvorane i energetskom pregledu za javnu rasvjetu te priprema za kandidiranje projekta zamjene rasvjetnih tijela.

Zamjenik Sobota upoznao je načelnika Pavlovića sa javnim pozivima po kojima za spomenute projekte Općina može ostvariti sufinanciranje iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.