Zamjenik župana Sobota očekuje više sredstava za ŽUC

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u četvrtak je 19. prosinca održana 5. sjednica Upravnog vijeća ŽUC-a. Nakon uvoda zamjenika župana i predsjednika Vijeća Darka Sobote razmatrao se prijedlog radova pojačanog održavanja javnih cesta u 2014. godini,  Aneks ugovora za redovno održavanje javnih cesta u 2013. te prijedlog Ugovora za 2014., uz sva potrebna obrazloženja od strane ravnatelja. Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćen prijedlog radova u ukupnom obimu od 6,5 mil. kn u 2014.

Nadalje, prihvaćeni su Aneks ugovora redovnog održavanja za 2013.i Ugovor za 2014.g.

2013. i 2014. g. su godine u kojima dolazi do značajnog smanjenja sredstava namijenjenih održavanju javnih cesta iz naslova zakonskih izvornih prihoda, a istovremeno su u ranijem periodu stvorene obaveze bazirane na očekivanju već uobičajenih prihoda . U novonastaloj situaciji ŽUC je bio prisiljen na značajno smanjenje radova održavanja u dijelu asfaltiranja , odnosno pojačanog održavanja te traženja ušteda na svakoj poziciji koja to dozvoljava, održavajući ostali nivo nužnih zahvata. Samim time Aneksom ugovora s održavateljem cesta došlo je do umanjenja radova u ovoj godini za 50 % , odnosno za cca 9 mil kn. Time je u većoj mjeri financijska situacija ŽUC-a stabilizirana, a konačna stabilizacija slijedi u 2014. godini novim , također umanjenim ugovorom za 2014. te plaćanjem ranije stvorenih obaveza.

Čeka se i nekoliko pravilnika od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kojima bi se osiguralo povećanje izvornih prihoda na neki od mogućih modela o kojima se pregovara unatrag skoro dvije godine. Predviđeni radovi po javnim nabavama za 2013. g će biti izvršeni u velikoj mjeri te su pri završetku radovi na dva klizišta.