Zamjenik župana Sobota i ravnatelj ŽUC-a Janach dogovorili radove u Koprivničkom Ivancu i Križevcima

Zamjenik župana Darko Sobota i ravnatelj ŽUC-a Krešimir Janach nastavili su obilazak općina i gradova. U srijedu, 16. veljače, sastali su se s načelnikom Općine Koprivnički Ivanec Božidarom Vrabeljom.

Nakon obilaska terena dogovoreno je saniranje i presvlačenje novim slojem asfalta prometnica u naselju Pustakovec (do križanja prema Koledincu u dužini od 1000 metara), gdje se do kraja kolovoza također očekuje i ozbiljniji zahvat na novoj regulaciji prometa u centru naselja.

Razgovaralo se i o prioritetima u 2012. godini, pa je zamjenik župana Sobota naglasio da je cilj postaviti novi sloj asfalta na dionici Kunovec – Kunovec Breg, te modernizirati cestu Botinovec – Grbaševac u dužini od 3400 metara. To će biti zajednička investicija Koprivničko-križevačke županije, te općina Koprivnički Ivanec i Rasinja.

Isti dan Sobota i Janach posjetili su i Križevce. Na sastanku s gradonačelnikom Brankom Hrgom razgovarali su o stanju prometnica na križevačkom području. Dogovoreno je da se ove godine modernizira Ulica Petra Krešimira IV, te da se asfaltira cesta do Povelića (u suradnji ŽUC-a, Grada Križevaca i Općine Sveti Ivan Žabno).

Na sastanku je bilo riječi i o programima cestogradnje za 2012. i 2013. godinu, a donesen je zaključak da će Grad ŽUC-u uputiti prijedlog o sufinanciranju prometnica kako bi se riješilo pitanje modernizacije županijskih i lokalnih cesta na području Grada.