Zamjenik župana Pal podijelio diplome osnovnoškolcima iz Drnja

Županija je izdvojila 163,00 kn za obuku po učeniku, a ostatak od 122,00 kune plaćaju roditelji ili jedinice lokalne samouprave

Nakon što je Koprivničko-križevačka županija potpisala ugovor s tvrtkom Trg d.o.o. o sufinanciranju obuke neplivača za treće razrede osnovnih škola kojima je Županija osnivač, zamjenik župana Ivan Pal podijelio je diplome o završenoj obuci polaznicima 3. razreda Osnovne škole „Fran Koncelak“ iz Drnja. Ove godine obuku polazi 576 učenika, Županija je izdvojila 163,00 kn po učeniku, a ostatak od 122,00 kune plaćaju roditelji ili jedinice lokalne samouprave, ovisno o dogovoru škola sa općinama. Županija je, osim subvencioniranja, osigurala prijevoz za sve učenike od škola do bazena. „Jedna od važnosti kada smo pokretali ovaj program bila nam je smanjiti broj nezgoda i nesreća na otvorenim kupalištima koja nemaju reguliranu službu spašavanja i nekako sam sigurna da smo barem jednim dijelom uspjeli u tome – rekla je direktorica bazena Martina Golčić. Pohvalno o ovome programu govorio je i župan Koren, naglasivši kako je županija već odavno shvatila da pažnju mora posvetiti i ovakvim posebnim, izvanškolskim aktivnostima.