Zamjenik župana Darko Sobota obišao županijske prometnice u općinama Virje, Novo Virje i Podravske Sesvete

Zamjenik župana Darko Sobota ovog je tjedna obišao općine Virje, Novo Virje i Podravske Sesvete, te se sastao s tamošnjim načelnicima i drugim predstavnicima lokalne samouprave. Posjet spomenutim općinama organiziran je radi uvida u stanje tamošnjih prometnica koje će se sanirati u 2011. godini, stoga se obilasku pridružio i ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Krešimir Janach.

U Virju će ŽUC u suradnji s Općinom sanirati Goričku ulicu, od središta mjesta do groblja u dužini od 550 metara, gdje će se staviti novi sloj asfalta. Također se predviđa sanacija i popravak ceste Miholjanec – Donje Zdjelice u dužini od 1000 metara.

U Novom Virju je s načelnikom Brankom Mesarovim postignut dogovor o apliciranju na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kako bi se za sanacije cesta dobila sredstava iz programa EIB 2. Radi se o obnovi i asfaltiranju nerazvrstanih cesta (Trepčanska, Martina Milaka i dio Dravske) u dužini od 5 kilometara. Ova investicija iznosi 1,7 milijuna kuna, od čega bi 10% sufinancirala sama Općina Novo Virje. Uz ovo u Novom Virju se planira popravak sloja asfalta na mostu dionice Ferdinandovac – Lukin Mekiš, dok će u 2012. godini ŽUC sanirati ceste Medvedička – Širine (1500 metara) i Drenovica – Crnec (1800 metara).

U Podravskim Sesvetama planira se redovito održavanje županijskih cesta, a novi sloj asfalta napravit će se u naselju Mekiš (1800 metara). Tijekom 2012. godine ŽUC u Podravskim Sesvetama planira izvesti radove na uređenju i rekonstrukciji središta mjesta.