Zamjenik župana Darko Sobota obišao radove na području Općine Sokolovac

Krešimir Janach, ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) i zamjenik župana Darko Sobota u pratnji načelnika Općine Sokolovac Vlade Bakšaja u utorak, 27. srpnja obišli su radove na području Općine Sokolovac.

Radi se o dvije dionice; Velika Mučna-Vrhovec i Sokolovac-Prnjavor.

Na dionici Velika Mučna-Vrhovec modernizira se preostali dio ceste koji je ostao neasfaltiran Domaji-Vrhovac u dužini 1900 m. Sve pripremne radove financira Općina Sokolovac, a asfalterske radove i signalizaciju ŽUC. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 1,5 milijuna kuna.

Druga dionica koji se radi na isti način ( pripremne radove –financira Općina Sokolovac, signalizaciju i asfalt ŽUC) je cesta Sokolovac-Prnjavor i to završna dionica u dužini 1270 m.Ukupna vrijednost radova iznosi 980 tisuća kuna.

Na prvoj dionici radovi su u tijeku, a druga započinje odmah po završetku prve dionice. Radove izvodi PZC Cestogradnja d.o.o. Koprivnica, a završetak radova predviđen je za 31. kolovoza.