Zamjenik župana Darko Sobota na prezentaciji IPARD mjere 301

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u ponedjeljak, 14. lipnja, održana je prezentacija IPARD mjere 301. U prezentaciji je stavljen naglasak na provedbu programa “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture”, a prezentaciju je organiziralo navedeno Ministarstvo u suradnji s Upravom za ruralni razvoj, Upravnom direkcije SAPARD/IPARD programa, te Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Uz zamjenika župana Darka Sobotu prezentaciji su prisustvovali i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalnu djelatnost Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Denis Maksić i ravnateljica PORE  Melita Birčić.

Provedba Mjere 301. iz IPARD programa ima za cilj pridonijeti razvoju osnovne ruralne infrastrukture, a osobito razvitak osnovne infrastrukture za poticanje gospodarskih i društvenih aktivnosti za unapređenje uvjeta života i rada u ruralnim područjima, te smanjenje depopulacije ruralnih područja kroz poticanje aktivnog stanovništva da ostane ili se vrati u ruralna područja.

Potencijalni korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika), a ulaganja su dozvoljena za: sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane i protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta.

Informacije o IPARD MJERI 301 objavljene su na web stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr), Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr ) i Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (www.hzpss.hr).