Zamjenik Sobota prisustvovao skupštini LAG-a

Na petoj redovnoj skupštini LAG-a „Podravina“ koja je održana 27. siječnja u Đurđevcu prisustvovao je i zamjenik župana Darko Sobota.
Na skupštini je donesen novi Statut LAG-a, kao i Odluka o preseljenju ureda koja je prihvaćena većinom glasova prisutnih članova LAG-a te su podnesena i usvojena izvješća Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjednika, ali i financijsko izvješće i plan rada za 2015. godinu.
Nakon radnog dijela skupštine u svom obraćanju zamjenik Sobota naveo je kako je uloga LAG-a vrlo značajna, a postignute rezultate potrebno je uvijek iznova isticati. Zamjenik je čestitao svim kandidatima koji su završili program usavršavanja za voditelje u pripremi i provedbi EU projekata koji je provodilo Obrtničko učilište POUKA te im podijelio uvjerenja.
Ovo usavršavanje financirano je sredstvima pretpristupnog fonda IPARD kroz Mjeru LEADER. LAG je završetkom ove edukacije dobio tim od 17 članova koji su spremni za suradnju sa svim članovima kako bi se bolje iskoristili fondovi EU te pristupilo aktivnostima izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a PODRAVINA za razdoblje 2014-2020.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol