Zamjenik Sobota prisustvovao radnom sastanku u Ministarstvu državne imovine

U Ministarstvu državne imovine, u ponedjeljak 2. rujna, održan je radni sastanak  ministara Maria Banožića sa županima na temu popisa prioritetnih predmeta po županijama i evidencija nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne samouprave s ciljem usklađivanja i dopunjavanja registra i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku su prisustvovali zamjenik župana Darko Sobota i pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat.

Ministar Banožić izvijestio je sudionike sastanka kako je namjera Ministarstva kreiranje detaljne evidencije kojom će se uskladiti popisi u jedinicama lokalne i regionalne samouprave s popisom resornog ministarstva čime će se dinamizirati rješavanje zahtjeva županija, gradova i općina. Do sada je, napomenuo je ministar, sklopljeno 444 ugovora, a u postupku rješavanja je 2379 zahtjeva kojima JLS i trgovačka društva u njihovom vlasništvu traže određene nekretnine ili dijelove nekretnina u cilju razvoja svojih projekata.

Župani su naglasili važnost stvaranja jedinstvene evidencije koja će pružiti prave informacije o nekretninama napomenuvši kako je nužno  pojednostaviti procese rješavanja predmeta što je potencirano i novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom.

Služba ureda župana 

Izvor fotografija: https://imovina.gov.hr/