Zamjenik Sobota prisustvovao otvorenju radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec

U utorak, 3. listopada zamjenik župana Darko Sobota prisustvovao službenom otvorenju radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec.

Naime, u srpnju ove godine Državna geodetska uprava, Koprivničko-križevačka županija, načelnici općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec te izvođači radova, potpisali su ugovore za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području navedenih općina.

Zamjenik Sobota naglasio je kako „Županija već dugi niz godina sudjeluje u ovakvim projektima, koji predstavljaju iskorak u području sređivanja evidencije katastra, što je preduvjet za planiranje prostora i daljnji razvoj općina“. Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Koprivnica i koprivničkom Općinskom sudu zahvalio je na dosadašnjoj suradnji.

Načelnica Općine Đelekovec Štefica Sirutka izrazila je zadovoljstvo otvorenjem radova te je kazala kako su se odlučili na katastarsku izmjeru kako bi se utvrdilo pravo stanje državne imovine, obzirom na to da nakon legalizacije imovinsko-pravni odnosi nisu bili riješeni. Svi projekti koje je Općina htjela pokrenuti, primjerice ulaganja u parkove, društveni dom i sport, ovisili su o imovinsko-pravnim odnosima, što bilo financijski zahtjevno i čekalo se godinama na rješenje. Načelnica je dodala kako je vrijednost izmjere 6 milijuna kuna s PDV-om, u čemu Općina sudjeluje s 45%, Državna geodetska uprava s 40% te Županija s 15%, odnosno oko 900.000 kuna. Radovi će trajati od 2017. do 2020. godine, površina koju će obuhvatiti je 1753 ha, a nakon svečanog otkrivanja ploče, održan je zbor građana.

Izvođači radova su: Zavod za fotogrametriju d.d., Geodetski zavod Split d.d., Geodetski zavod Rijeka d.d., i Geoprojekt d.d., dok nadzor vrši Državna geodetska uprava Područni ured za katastar Koprivnica.

Otvorenju su još prisustvovali načelnik Sektora za katastarske programe i posebne registre Državne geodetske uprave Nikola Vučić sa suradnicima, pročelnica Područnog ureda za katastar Koprivnica Jelena Unger, predsjednica Općinskog suda u Koprivnici Lidija Vuljak, predstavnici izvođača radova, ostali suradnici i brojni mještani.

Služba ureda župana