Zamjenik Sobota pozdravio sudionike seminara projekta „Zajedno ka socijalnom dijalogu – ZAKOS“

U sklopu projekta „Zajedno ka socijalnom dijalogu – ZAKOS“ u petak, 12. travnja održan je seminar pod nazivom „Značaj tripartitnog socijalnog dijalog za jedinice regionalne i lokalne samouprave“ koji je vodio Vitomir Begović, nekadašnji predstojnik Vladina ureda za socijalno partnerstvo.

Sudionike seminara na početku je pozdravio zamjenik župana Darko Sobota, a okupljenima je predstavljena važnost i nužnost vođenja kvalitetnog  dijaloga između socijalnih partnera tj. lokalne vlasti-poslodavaca-sindikata, kao i tehnike pregovaranja u rješavanju nekog  problema iznalaženjem najpovoljnijeg rješenja.

Predavač Bregović predložio je kako aktivizirati i usmjeriti daljnji rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Koprivničko-križevačke županije te je prezentirao primjere dobre prakse iz drugih zemalja Europe.

Podsjetimo, Županija je potpisala Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS“ zajedno s Varaždinskom i Međimurskom županijom te Tekstilno-tehnološkim fakultetom, Sindikatom tekstila, obuće, kože i gume, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Sveučilištem Sjever i Agencijom za razvoj Varaždinske županije.

Nositelj projekta je Varaždinska županija, a ciljevi su povećanje učinkovitosti, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga.

Služba ureda župana