Zamjenik Sobota izabran za jednog od potpredsjednika Pannon EGTC-a

Skupština Panonske europske grupacije za teritorijalnu suradnju – Pannon EGTC, održana je prošlog vikenda u Pečuhu, a uoči Skupštine održano je i Predsjedništvo Pannon EGTC-a. Predstavnici Koprivničko-križevačke županije bili su zamjenik župana Darko Sobota i viši savjetnik-specijalist za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek.

Zamjenik Sobota izabran je za jednog od potpredsjednika s hrvatske strane, a od hrvatskih regija potpredsjednike su dali i Osječko-baranjska županija – župan Ivan Anušić te Virovitičko-podravska županija – direktorica VIDRA-e Emina Kovač.

Na početku Skupštine predstavljen je novi predsjednik Pannon EGTC-a Zoltán Madaras, župan mađarske Županije Baranja, jer je prijašnji predsjednik Csaba Nagy  izabran za parlamentarnog zastupnika, nakon čega se odrekao dužnosti.

Direktor Pannona András Göndöc nakon toga je dao izvješće o radu u prethodnom razdoblju, koje je jednoglasno prihvaćeno, a predstavljen je i novi član organizacije Sveučilište u Kapošvaru. Ujedno je dana inicijativa da se i druga sveučilišta s područja EGTC-a pozovu u članstvo, a na Skupštini su razmatrane organizacijske promjene u ustrojstvu Pannona, budući da je s hrvatske strane predloženo formiranje Upravnog odbora koji bi bio sastavljen od stručnjaka iz županija, koji bi sudjelovali u pripremi programskih materijala prije njihova usvajanja na političkoj razini.

Također su potvrđene prijave projekta novih EU projekata u kojima Pannon EGTC sudjeluje kao partner:

  • INTER VENTURES – koji se odnosi na promociju internacionalizacije malih i srednjih poduzeća za veću kompetitivnost regionalnih ekosustava u pograničnom području – Interreg Europe
  • CrossMarkets – koji se odnosi na institucionalnu suradnju za povećanje prekogranične prodaje na tržištima lokalnih farmera.

Na Skupštini je donesena i Odluka o otvaranju podružnica Pannon EGTC-a u Barcsu, Szigetvaru, Čakovcu i Osijeku. Uspostava mreže ureda bi se u prvoj fazi trebala sufinancirati sredstvima mađarskog Ministarstva vanjskih poslova i trgovine, a 2019. godine financiranje ureda prijavit će se na natječaj u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska Hrvatska. Mreža ureda uspostavlja se s ciljem kompleksnog razvoja dravskog bazena.

Služba ureda župana