Zamjenik Pal upriličio prijam za Eneriku Bijač

Zamjenik župana Ivan Pal u sjedištu Koprivničko-križevačke županije upriličio je prijam za Eneriku Bijač povodom 35. godišnjice njezinog umjetničkog stvaralaštva.

Tim povodom Enerika Bijač zamjeniku Palu poklonila svoju sliku „U mogućem krajoliku“ te izrazila veliko zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i podrškom Koprivničko-križevačke županije te dodala da i kao slobodna umjetnica želi nastaviti daljnju suradnju sa Županijom. Zamjenik Pal zahvalio joj je na divnim riječima i poklonu te čestitao 35. godišnjicu umjetničkog stvaralaštva.

Važno je napomenuti da je Enerika Bijač poznata književnica i slikarica te bivša predsjednica Podravsko-prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika koji je pokrenuo književnu manifestaciju Dani Ivana viteza Trnskog, a čiji je pokrovitelj Koprivinčko-križevačka županija.

Ovom prijamu prisustvovala je i viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač.

Služba ureda župana