Zamjenik Pal sastao se s predstavnicima udruge „Galovićev dom“

Zamjenik župana Ivan Pal i stručna savjetnica za kulturu, znanost, sport i tehničku kulturu Vesna Peršić Kovač sastali su se u utorak, 6. srpnja, u Peterancu s predstavnicima udruge „Galovićev dom“. Bila je to prilika da obiđu i upoznaju se s tradicionalno namještenim štaglom koji je postavljen u dvorištu obiteljskog imanja Betlehem. Vlasnik štagla i vjerni štovatelj Galovićevog umjetničkog izraza Miroslav Betlehem prezentirao je planove vezane uz očuvanje tradicijskih uporabnih i umjetničkih predmeta.

Zamjenik Pal obećao je pomoć u osmišljavanju manifestacija vezanih uz običaje samog Peteranca, ali i održavanje sjećanja na velikog pjesnika Frana Galovića. Tom prilikom dogovoreno je i upućivanje nekoliko manjih projekata na natječaje koji se bave upravo zaštitom kulturne baštine.