Zamjenik Pal sa suradnicima prisustvovao obilježavanju Dana Hrvata u Mađarskoj

Zamjenik župana Ivan Pal, viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač te predstavnik mađarske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji Ištvan Kasaš posjetili su u subotu, 29. studenoga Kapošvar povodom proslave Dana Hrvata u županiji Somogy. Kao i svake godine organizator je Hrvatska samouprava grada Kapošvara i županije Somogy budući da u Mađarskoj postoji trinaest nacionalnih manjina koje imaju i državnu samoupravu. U ime domaćina sve uzvanike i sudionike pozdravio je gradonačelnik grada Kapošvar Szita Karoly, a riječi dobrodošlice uputio je i predsjednik zajednice Hrvata u županiji Somogy Marko Kovač. Uz brojne goste i uzvanike, obilježavanju Dana Hrvata u Mađarskoj prisustvovala je i generalna konzulica Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj sa sjedištem u Pečuhu, Vesna Haluga.

Zamjenik župana Ivan Pal zahvalio je i čestitao Dan Hrvata te istaknuo kako Hrvati trebaju i dalje raditi na očuvanju baštine, kulture i tradicije. Za napomenuti je da je prilikom posjeta dogovorena suradnje mađarske manjine sa Županijom i zajednicom Hrvata u županiji Somogy te aktivnosti u koje će se uključiti i Koprivničko-križevačka županija. Na kraju svečanosti održan je bogat kulturno-umjetnički program tijekom kojeg su nastupili predstavnici nekoliko kulturnih udruga Hrvata u Mađarskoj te Tamburaški orkestar Tomo Šestak iz Koprivnice..

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol