Zamjenik Pal prisustvovao međunarodnom seminarskom kampu CISV Hrvatska

U srijedu 22. srpnja u prostorijama Doma mladih u Koprivnici održana je prezentacija kampa u organizaciji CISV Hrvatska. Organizacija nosi ime: „Children international summer village“ a sudionici su mladi ljudi iz Brazila, Meksika, Norveške, Francuske, Makedonije, Ekvadora, Portugala, Njemačke, Kanade, Velike Britanije, Švicarske, Izraela i Hrvatske. Kroz kratki program mladi su prezentirali svoju državu i kulturu i svatko od sudionika je imao zadatak pripremiti jelo specifično za državu iz koje dolazi te su prisutni imali priliku probati razna jela koja su pripremili sudionici. Susretu je prisustvovao i zamjenik župana Ivan Pal kao predstavnik Koprivničko-križevačke županije koja je finacijski poduprla ovaj susret. Cilj seminarskog kampa mladih je druženje, zbližavanje među mladima, zabava i upoznavanje sa mladima iz cijelog svijeta. CISV Hrvatska je međunarodna organizacija koja širi multikulturalnost te se sastoji od brojnih volontera diljem svijeta koji organiziraju aktivnosti i susrete djece i mladih u državi i u svijetu, a sve u cilju odgoja aktivnih globalnih građana, u cilju postizanja mira u svijetu. Svaka organizacija šalje nekoliko djece iz CISV Hrvatske u ljetne kampove te od 2015.godine organiziraju kampove i u Hrvatskoj. CISV organizacija postoji preko 60 godina u 60-ak država u svijetu, a tek od 2009. godine u Koprivnici za cijelu Hrvatsku. Osim što nudi ljetne programe redovno se sastaju i rade razne projekte sa lokalnim udrugama, te godinama obilježavaju Peace One Day, Earth Hour. Organizacija je sudjelovala u zelenoj čistki, te uz sve navedene aktivnosti članovi rade i radionice na različite teme edukacijskog sadržaja.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.